เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ใช้สิทธิ์ได้ถึง 30 เมษายน 2560
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่เข้ารับบริการครั้งแรกเท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของทางร้านได้
  • ส่วนลดนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สำรองคิวก่อนเข้ารับบริการได้ที่ อนาสตาเซียทุกสาขา

สาขาเซ็นทรัลเวิล์ด โทร.

สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว โทร.

สาขาเซ็นทรัลแอมบาสซี่ โทร.

สาขาเมกา บางนา โทร.

สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า โทร.